GANEŞA

Bugün size Uzak Doğu tatilimizde aldığımız yaklaşık 200 süs -hediyelik- arasından alırken de favorim olan şimdi de masamda makamını almış en sevdiğimi tanıtmak istedim. Alırken satıcının Serra’yla bana anlata anlata bitiremediği, hatta bu yüzden nerdeyse otobüsü kaçırıcağımız nesneyi dış görünüşten tanıtırsam, dört elli fil kafalıdır. Bir yerde oturuyor. (Ya fareye biner ya da bir yerde oturur ve yanında fare olur) Bir eli balta, diğeri kamçı tutar. Üçüncü elinde lotus çiçeği tutar ve dörtdüncü elini bize doğru düz tutmuştur. Kocaman kulakları ve büyük bir göbeği vardır. Kafasında ise bir çok tacımsı şeyler vardır. Yapımında çok küçük farklılıklar olsa da genel olarak aynı mesajı verirler. Bunu görerek anlayamayız bu yüzden size tek tek gördüklerimiz ve görmediklerimizi açıklayacağım.

Öncelikle kimdir bu? Adı Ganeşa. Hinduizm’deki en tanınmış ve saygı duyulan Tanrı temsillerinden birisidir. ‘Ga’ Buddhi yani bilgiyi sembolize ederken ‘Na’ Vijnana yani hikmeti sembolize eder. Buradan da anlaşılabileceği gibi Ganeşa bilgi ve hikmetin üstadı, Tanrısı, aynı zamanda başlangıçların ve kategorilerin Rabbi, engellerin kaldırıcısı, Dharma’nın koruyucusu, Karma’nın ve kozmik hafızanın, bilgeliğin efendisi, iyi şansın Tanrısı’dır, meşhur Swastika işareti Ganeşa’nın işaretidir. Karmanın efendisi olan Ganeşa kişinin yaşamında karşılaşacağı olayları kontrol edebilir, bu nedenle Hindular bütün özel isteklerini Ganeşa’ya iletebilirler. Tanrı Ganeşa sembolik olarak kişinin içinde keşfedilmeyi bekleyen Tanrısallık’tır.

 • Ganeşa’nın büyük fil kafası bilgiyi, aklı temsil eder.
 • Elindeki balta, arzuların yarattığı acıyı ve ıstırapları yok etmeyi ifade eder. Ganeşa bu sembolik baltayla kişinin hayatındaki engelleri kaldırır.
 • Ganeşa’nın diğer elinde tuttuğu kamçı/ip, insanın Tanrı’ya bağlanmasını ve Tanrı’yı sevmesini sağlayan gücü ifade eder.
 • Karnının büyüklüğü, Ganeşa’nın, insan hayatındaki tüm acıları sevgiyle yutup sindirebileceğini, insanın hayatında karşılaştığı kötü olayları da farkındalıkla sindirebilmesinin önemini ifade eder.
 • Ganeşa’nın üzerine bindiği fare, cehaleti ve egoyu temsil eder.Ganeşa’nın ufacık bir fare üzerinde gitmesi aklın ve bilginin ışığının, ego ve cehalet karşısındaki üstünlüğünü ifade eder.
 • Ganeşa’nın Lotus çiçeği tutan dördüncü eli, insanın yaşamındaki ruhun evrimini tamamlamasını ve bunun mutluluğunu ifade eder.
 • Büyük kulakları Ganeşa’nın bütün insanları, bütün duaları duyabileceğini ayrıca dinlemenin önemini ve bilgeliği ifade eder.
 • Ganeşa’nın bir dişinin kırık olması, her türlü düalizmi aştığını ifade eder. Ayrıca sembolik Hint mitolojisine göre Ganeşa dünyanın en uzun destanı olan Mahabharatta’yı yazarken kalemi kırılır ve tek dişini kırarak destanı yazmaya devam eder, kalem vazifesi gören bu diş, bilgiyi ifade etmektedir.
 • Alnındaki Trishula, Ganeşa’nın zamanın efendisi olduğunu, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana bağımlı olmadığını ifade eder.
 • Duyarlı ve esnek olan fil hortumu, zorlukları göğüsleyebilecek gücü ayrıca iç dünyanın derinliklerinde keşfe çıkarabilecek enerjiyi ifade eder.
 • Bedeninin duruşu ve hortumu AUM* ‘un tasviridir.
 • Ayaklarının şekli, dünyada ama dünyadan olmadan yaşamanın önemini ifade eder.
 • Öne doğru bakan üçüncü el kutsamayı ve koruyuculuğu ifade eder.
 • Dört kolu dört iç özelliği ifade eder: Zihin, bilgi, ego ve vicdan. Ganeşa, saf farkındalık olan ve bu 4 olgunun insanların içinde oluşmasını sağlayan Atman’ı/özü, ruhu ifade eder

Ganeşa Hinduizm dininin koruyucusu ve bekçisi olarak kabul edilir, Hindu olmak isteyen kişi, ilk önce Ganeşa’ya ibadet etmeli kendisini ve samimiyetini ona kabul ettirmelidir, bütün Hindulara göre Ganeşa’ya ibadet etmeden onun “dostluğunu” kazanmadan Hindu olmak mümkün değildir. Her türlü Hindu duasında ilk önce Ganeşa’ya dua edilir, bu küçük dua Hint besmelesidir: “Aum Sri Ganapataye namah” veya “Aum Sri Ganesha namah”.

Umarım ilginizi çekmiştir.

ganesha

Bendeki Ganeşa
Bendeki Ganeşa

*AUM: Türkçede OM, Hinduizm’de ve çoğu Hindistan’a özgü bazı başka inanç sistemlerinde dinsel ya da mistik etkisi olduğuna inanılan sözcüklerin (mantra) en kutsalı sayılan hece. Om hecesi gizemli biçimde bütün evrenin özünü temsil eder. Hindu ayinlerinde dua, ilahi ve meditasyonların başında ve sonunda söylenir.

-Aleyna

Leave a Reply