Attila İlhan’ı “Attila İlhan” Yapan (Mansiyon Ödüllü) Bölüm 1

Attila İlhan, kendini toplumun bir parçası olarak görmüştür ve şiirleri toplumcu gerçekçi şiirlerdir ancak Asım Bezirci’nin de söylediği gibi;  “Attila İlhan toplumcu şiirimize olduğu kadar, bireyci şiirimize de yeni boyutlar kazandırmıştır.” Şiirlerinde savunduğu belli görüşleri vardır ve bu görüşler kendilerini okuyucuya belli etmektedir. Şiirlerinin dokusu imgelerden kopamama, yaşaAtilla_ilhanmı kendi ciddiyeti içinde yorumlama ve gerçekçilikten oluşmuştur. Şiirleri imkansız aşklar, isyan, kendi döneminin siyasi yapısı, sarsıntılar, özgürlük özlemi ve gerilim üzerine kurulmaktadır.

Attila İlhan’ın “gerilim”i farklı yönleriyle anlattığı temel olarak üç eseri vardır. Bunlardan ilki “Duvar”; gerilimli savaş yıllarını yaşayan insanları; ikincisi “Sisler Bulvarı”; şehirleri ve şehirden kaynaklı yaşanan gerilimleri; üçüncü olarak gördüğüm  “Ben Sana Mecburum” ise Attila  İlhan’ın kendi içindeki gerilimi anlatmaktadır.1-1403696492

Attila İlhan’ın şiirlerinde gerilim, korku, acı ve ümitsizlik ağır basmaktadır; bunlar sadece savaş dönemi için geçerli olup daha sonrasında bitmemiştir. Attila İlhan düşünsel yapısını, poetikasını, 1940’lı ve 50’li yıllarda oluşturduğu için savaş ertesi yıllarının gerilimini de bu düşünce yapısında baskın şekilde yansıtmış; onda oluşan bu gerilim kavramını hayatının farklı alanlarında da yansıtmaya devam etmiştir.

Attila İlhan şiirlerini o dönemin toplumsal kaygısıyla yazmıştır. Bu toplumsal kaygılar aynı zamanda kendi bireysel kaygıları da olmuştur. Bir yazısında Attila İlhan şiirlerindeki karanlığı şu şekilde ifade etmiştir: “Yıllar sonra global olarak bakıyorum da, 40 ve 50 yıllarının, şiir bereketinde, gerilimin, acının, korkunun ve umutsuzluğun, giderek kaçış özleminin ağır bastığını görüyorum.”

Serra

PART 2 için tıklayın!!

Leave a Reply